E  

T  +44 (0) 1792 776 776 (Swansea)

T  +44 (0) 1267 493 110 (Carmarthen)

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Cwmni cyfreithiol Ne Gorllewin Cymru yw Morgan LaRoche.  Sefydlwyd ein swyddfa wreiddiol yn Abertawe ond agorwyd swyddfa yng Nghaerfyrddin yn 2015 yn ôl y galw.

Un o brif amcanion Morgan LaRoche yw sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor cyfreithiol i ddiwallu anghenion bob cleient.  Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau cyfreithiol o’r safon uchaf i unigolion neu fusnesau ac mae’n hanfodol inni fel cwmni ddeall gofynion ein cleientiaid er mwyn sicrhau ein bod yn meithrin partneriaethau hirdymor a chadarn gyda’n cleientiaid. 

Rydym yn dîm sy’n ymroi o’n gorau i’n cleientiaid ar bob achlysur, ac mae darparu gwasanaethau o’r radd flaenaf yn sicr yn ganolog i bopeth a wnawn.  Rydym yn hynod falch o’r modd rydym yn gweithredu yn ymarferol er mwyn sicrhau’r datrysiadau gorau posib i bob cleient.

Tra bod nifer ohonom yn rhugl yn y Gymraeg, rydym yn cydnabod pwysigrwydd darparu a chynnig gwasanaeth i’n cleientiaid trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac rydym yn ymroddedig i weithredu ar hynny.  Wrth ddweud hyn, ceisiwn sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal yn y gweithle lle bo hynny’n rhesymol bosibl a phriodol, gweler ein polisi Iaith Gymraeg.

Fel cwmni, ymfalchïwn yn ein gallu a’n parodrwydd i drafod materion cyfreithiol yn y Gymraeg gyda’n cleientiaid, gyda hynny mor ffurfiol neu anffurfiol yn ôl gofyn bob cleient.  Mae gennym gyfreithwyr yn y mwyafrif o feysydd cyfreithiol sy’n medru cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn cynnwys cyfraith corfforaethol a masnachol, cyfraith tir a thir masnachol, ymgyfreitha, datrys anghydfodau yn ogystal âg anghydfodau tir.

Mae’r unigolion canlynol yn rhugl yn y Gymraeg ac sy’n hapus i drafod materion cyfreithiol trwy gyfrwng y Gymraeg:

 • Kevin Thomas (Cyfarwyddwr) – Cyfraith tir masnachol
 • Christopher Evans (Cyfarwyddwr) – Cyfraith masnachol a chorfforaethol
 • Llyr Davies (Cyfarwyddwr) – Ymgyfreitha
 • Ann Thomas (Cyfarwyddwr) – Cyfraith tir masnachol
 • Alun Price (Cyfarwyddwr) – Cyfraith tir masnachol
 • Carys Wilson (Cyfarwyddwr cyswllt) – Cyfraith tir masnachol
 • Cassie Greville (Cyfreithwraig cyswllt) – Cyfraith teulu
 • Mark Ellis-Jones (Cyfreithiwr cyswllt) – Cyfraith tir masnachol
 • Nia Thomas (Cyfreithwraig cyswllt) – Cyfraith teulu
 • Rhys Thomas (Cyfreithiwr cyswllt) – Cyfraith tir masnachol
 • Rhys ap Gwent – (Cyfreithiwr) – Cyfraith masnachol
 • Lowri Williams (Cyfreithwraig) – Cyfraith tir masnachol
 • Ffion Jones (Cyfreithwraig) – Cyfraith ewyllysiau ac ystadau
 • Fiona Phillips (Cyfreithwraig – Cyfraith masnachol, corfforaethol a chyflogaeth
 • Gwenllian Owen (Cyfreithwraig dan hyfforddiant)
 • Carys Thomas (Cyfreithwraig dan hyfforddiant)
 • Ffion Thomas (Cyfreithwraig dan hyfforddiant)

Ymholiadau:

01972 776776 (Abertawe) neu 01267 493 110 (Caerfyrddin)

E-bost: info@morganlaroche.com