Gwasanaethau Masnachol

Corfforaethol a Masnachol

Mae ein tîm Corfforaethol a Masnachol profiadol yn cynghori ystod eang o gleientiaid sy'n gweithredu mewn gwahanol sectorau busnes ar faterion corfforaethol a masnachol p'un a ydynt yn ddechreuadau newydd, busnesau bach a chanolig, amlwladolion, buddsoddwyr neu fenthycwyr newydd.

Corfforaethol

Mae ein tîm yn darparu cyngor arbenigol ar ystod gynhwysfawr o faterion cysylltiedig corfforaethol, gan gynnwys:

 • Ffurfiannau cwmnïau cyfyngedig a chwmnïau LLP.
 • Paratoi Cytundebau Cyfranddalwyr, Cytundebau Partneriaeth neu Gytundebau Aelodau LLP.
 • Gwerthiannau busnes a chaffaeliadau.
 • Trefniadau Cyd-fenter.
 • Ailstrwythuro Corfforaethol.
 • Materion sy'n ymwneud ag ariannu a bancio.
 • Materion sy'n gysylltiedig ag ansolfedd.
 • Cyngor cyfansoddiadol a llywodraethol.

Masnachol

Rydym yn cynghori ein cleientiaid ar faterion masnachol amrywiol sy'n effeithio ar fusnesau yn rheolaidd a allai gynnwys:

 • Telerau ac amodau.
 • Trefniadau cytundebol.
 • Cytundebau Dosbarthu ac Asiantaeth.
 • Cytundebau masnachfraint.
 • Mae Hawliau Eiddo Deallusol yn bwysig gan gynnwys paratoi ceisiadau ar gyfer unrhyw IPR cofrestredig ac unrhyw faterion trwyddedu neu gontractau sy'n ymwneud â defnyddio IPR.
 • Archwiliadau Eiddo Deallusol.
 • E-fasnach.
 • Hawliau defnyddwyr.
 • Nodau masnach a brandio.
 • Cytundebau Ymchwil a Datblygu.
 • Diogelu data.
 • Polisïau gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.
 • Cytundebau Meddalwedd.
 • Materion sy'n gysylltiedig â Chystadleuaeth a Chaffael yr UE.
 • Allanoli.

Cysylltiadau Allweddol

Isod mae rhestr o'n cyfreithwyr a all eich helpu gyda'r Gwasanaeth Masnachol Corfforaethol a Masnachol...

Gwasanaethau Masnachol Eraill

Dyma restr o'r Gwasanaethau Masnachol eraill yr ydym yn arbenigo ynddynt...