Sectorau Busnes

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Rydym wedi cynghori nifer o gleientiaid yn y sector gwyddoniaeth a thechnoleg, yn amrywio o fusnesau newydd, a deilliadau academaidd, i gwmnïau sefydledig mawr, mewn meysydd sy'n amrywio o ddyfeisiau meddygol a fferyllol, i arian cyfred digidol, a chymwysiadau symudol.

I lawer o gwmnïau yn y sector hwn, asedau eiddo deallusol yw mwyafrif gwerth y busnes. Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd diffinio a diogelu asedau eiddo deallusol, trwy gynghori ar faterion fel cytundebau cyfrinachedd, ceisiadau nod masnach, a thrwyddedau eiddo deallusol, aseiniadau a chytundebau breindal. 

Rydym hefyd yn cynnal archwiliadau IP, lle rydym yn dadansoddi asedau neu gynhyrchion busnes, ac yn adolygu dilyniant digwyddiadau a dogfennau cytundebol sy'n llywodraethu eu creu, er mwyn nodi, diffinio a sefydlu perchnogaeth pob hawl eiddo deallusol, megis hawlfraint, nodau masnach, hawliau cronfa ddata, gwybodaeth a chyfrinachau masnach. Yna rhoddir cyngor a chymorth ar y ffordd orau o sicrhau, amddiffyn a manteisio ar yr hawliau eiddo deallusol a nodir yn yr archwiliad. 

Mae'r materion cyffredin y gallwn roi cyngor arnynt yn cynnwys:

 • Hawliau Eiddo Deallusol. 
 • Nodau masnach a brandio.
 • Polisïau cwcis. 
 • Cytundebau Ymchwil a Datblygu.
 • Diogelu data.
 • Polisïau gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.
 • Trwyddedau meddalwedd a chytundebau SAAS.
 • Cytundebau masnachfraint.
 • Telerau ac amodau.
 • E-fasnach a gwerthu o bell.
 • Hawliau defnyddwyr.
 • Prynu a gwerthu busnesau.
 • Buddsoddiadau ac ariannu.
 • Materion rheoleiddiol.
 • Materion cyflogaeth.
 • Anghydfodau.

Cysylltiadau Allweddol

Isod mae rhestr o'n cyfreithwyr a all eich helpu gyda'r Sector Busnes Gwyddoniaeth a Thechnoleg...