Latest News

Ffurflen ET1 ar gael nawr yn y Gymraeg.

I ddiwallu anghenion siaradwyr Cymraeg, mae gwefan y Llywodraeth wedi cyflwyno fersiwn Cymraeg o’r ffurflen ET1. Mae’r fersiwn Cymraeg o’r ffurflen ET3 hefyd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd i adlewyrchu’r galw.